Teknik Gezi: Türkiye Kürek Olimpiyat Hazırlık Merkezi

2020-2021 Bahar Yarıyılında, ICM 401 İç Mimari Proje 5 dersi Prof. Dr. M. Gözde RAMAZANOĞLU, Arş. Gör. Dr. Onur KILIÇ ve ICM 418 Diploma Projesi dersi Öğr. Gör. Eylem Kırbaş ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Suzan TÜZÜN tarafından yürütülmüştür. 18 Mart 2021 tarihinde öğrencilerin de katılımıyla, proje konusu olarak çalışılan Türkiye Kürek- Olimpiyat Hazırlık Merkezi olarak hizmet veren Üniversitemiz Kayıkhane binasında teknik gezi ve eğitim düzenlenmiştir. Öğrencilere proje konusu ve yeri tanıtılmış, inceleme imkanı sağlanmıştır. Olimpiyat Hazırlık merkezinin hedef kitlesi, ihtiyaç programı, işleyiş şeması, kullanılan ekipman, spor aletlerinin kullanılış biçimi, kayık ve kanoların özelikleri vd. bilgiler Ç.Ü. Spor Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi ve antrenör tarafından verilmiştir.