Değerli Öğrenci Adaylarımız,

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'ne hoş geldiniz...

Bölümümüzle ilgili detaylı bilgilere "Peyzaj Mimarlığı Bölüm Tanıtım" dosyamızdan ulaşabilirsiniz.

Aşağıda Bölümümüzle ilgili diğer genel bilgiler sunulmuştur:

 • Ulaşım: Bölümümüz Çukurova Üniversitesi Kuzey Kampüsü Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri bölüm binasının zemin katında yer almaktadır. Adres ve navigasyon bilgileri için iletişim sayfamıza bakabilirsiniz.
 • Eğitim: Bölümün öğretim programı, peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı alanında gereksinim duyulan elemanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Programa, doğal ve kültürel kaynakların planlanması, tasarımı ve yönetimine temel oluşturan fiziksel ve biyolojik yaklaşım biçim kazandırmıştır. Bu bağlamda Bölüm gerek devlet ve gerekse özel sektörün gereksinim duyduğu, akademik ve teknik bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmektedir. 8 yarıyıllık eğitim planımızda yer alan ders listesini ve ders içeriklerini incelemek için Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi'ni inceleyebilirsiniz.
 • Staj: Öğrencilerimiz lisans eğitimi süresince aldıkları teorik ve uygulamalı meslek pratiği derslerine ek olarak 4. ve 6. Yarıyılların sonunda yaz aylarında ofis ve şantiye stajları yapmaktadırlar. Stajların her biri 22 işgünü olarak gerçekleştirilmektedir. ERASMUS vb. programlarla yurtdışında staj yapacak öğrenciler için çeşitli olanaklar bulunmaktadır

Staj yapılabilecek alanlar

  • Peyzaj Mimarlığı büroları
  • Peyzaj Mimarlığı Müteahhitlik Firmaları ve Şantiyeleri
  • Uzaktan Algılama Coğrafi Bilgi Sistemleri büroları
  • İnşaat Kuruluş ve Firmaları ve Şantiyeleri
  • Dış Mekân Mobilya Firma ve Atölyeleri
  • Turizm Firma ve Şantiyeleri
  • Rekreasyon Firma ve Şantiyeleri
  • Kamu kuruluşları (belediyelerin ilgili bölümleri, bakanlıkların veya bağlı genel müdürlüklerin ilgili birimleri ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının büro hizmetleri birimleri)
  • Çeşitli kuruluşların düzenledikleri diğer mesleki etkinlikler; atölyeler, yaz okulları, DPT, TÜBİTAK ve Döner Sermaye projeleri
  • Değişim programları kapsamında yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlar.

Not: Mart 2020’den beri Covid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülen derslerimize, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren hibrit (uzaktan & yüz yüze) öğretim şeklinde devam etmekteyiz. Bazı teorik derslerimiz online olarak işlenirken, uygulamalı derslerimizin tamamını ise stüdyolarımızda yüz yüze gerçekleştirmekteyiz.

 • Akademik Kadro: Bölümümüz Öğretim Elemanlarını tanımak için Peyzaj Mimarlığı Bölümü Akademik Kadro sayfalarımızı inceleyebilirsiniz. Gelişen teknoloji ve yenilikler paralelinde kendisini sürekli olarak yenileyen ve geliştiren akademik personelimizin çalışma konuları:
  • Arazi ve Su Kaynakları Yönetimi ve Planlaması
  • Bitkisel Tasarım
  • Bitki Materyali
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
  • Çevre Sorunları
  • Doğa Koruma
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi
  • Peyzaj Mimarlığı Tarihi
  • Peyzaj Mühendisliği ve Peyzaj Onarımı
  • Peyzaj Planlama
  • Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
  • Peyzaj Tasarımı
  • Peyzaj Yönetimi
 • Önemli Tarihler: Ders kayıtları, eğitim başlama-bitiş, vize, final ve bütünleme, yatay-dikey geçiş başvuruları gibi önemli tarihlere Akademik Takvim sayfasından ulaşabilirsiniz. Bölüm ders programları ve sınav programları ise Bölümümüz internet sayfasında bulunan ilgili linklerde yer almaktadır.
 • YÖK Puan Bilgileri: Bölümümüz 2009 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı’nda sayısal puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Son 3 yılda Bölümümüze yerleşen öğrencilerle ilgili istatistiki bilgilere YÖK-Atlas sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
 • Üniversite Olanakları: Üniversitemizi hakkında bilgi edinmek için periyodik olarak güncellenen Aday Öğrenci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 • Öğrenim Ücreti: Bölümümüz Birinci öğretim öğrencilerinin katkı payları Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bölüme kayıt tarihinden sonra 4. yılını doldurmuş öğrenciler ise Üniversitemiz tarafından belirlenen katkı payını ödemektedirler.
 • Barınma ve Yurt: Üniversitemiz öğrencileri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda kalabilmektedir. Balcalı Kampüsü içerisinde yer alan Fevzi Çakmak Yurdu 6 bloktan oluşmaktadır. Adana’nın öğrenci dostu bir şehir olması ve uygun kiralar nedeniyle birçok öğrenci de öğrenci evlerini de tercih etmektedir.
 • Değişim Programları: Bölümümüzde Erasmus ve Farabi programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı öğrenci hareketlilikleri ile farklı akademik çevrelerde bulunarak eğitim-öğretim hayatları ile akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu bir etki sağlanması hedeflenmektedir. Değişim programları hakkında bilgi sahibi olmak için CU-Erasmus ve CU-Farabi sayfalarına bakabilirsiniz.
 • Burs Olanakları: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, başvuru koşullarına uyan öğrencilere burs, öğrenim ve katkı kredisi vermektedir. Müracaatlar e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz kamu ve özel sektör kuruluşları, dernek, vakıf ve şirketler tarafından burs veya kredi olanaklarından da yararlanabilmektedir.
  Üniversitemizde ayrıca başvuru koşulları uygun olan öğrenciler, Fakültemiz Öğrenci İşlerinden veya Bölüm Sekreterliğinden temin ettikleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvuru yaparak yemek bursundan faydalanabilmektedir. Bölümümüz öğrencileri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na müracaat ederek, ders dışı zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre, üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı ve ücretli olarak çalışabilmektedir.
 • Mezun Profili: Lisans öğrenimini tamamlayan mezunlarımıza kazandıracağımız beceri ve donanımlar:
  • Gelişen ve değişen çağa ayak uydurabilecek niteliklerde teknolojiyi etkin kullanabilen, tasarım ve planlama konusunda yeterli altyapıya sahip olmak,
  • Çevresini iyi analiz edebilen, koruma ve peyzajı yönetme konusunda doğal ve kültürel çevreleri oluşturan peyzaj ögeleri hakkında temel bilgi sahibi olmak,
  • Peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı alanında bilgisayar yazılımlarına hâkim, temel bilgi teknolojilerini kullanma konusunda kendisini geliştirmiş olmak,
  • Peyzaj mimarlığı meslek alanında kullanılan yapı materyallerini ve bitki materyalini tanıyan, kullanım alanlarına göre yorumlayabilen, peyzaja aplikasyon ve plantasyon konularında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak,
  • Yapılı çevre ile ilgili doğal ve kültürel peyzaj verilerini değerlendirme ve yorumlayabilme, mevcuttaki ve gelecekte oluşabilecek sorunları öngörerek sorunu tanımlayabilen, analiz eden, sorunların çözümüne yönelik ekoloji temeli sürdürülebilir planlama, tasarım, onarım ve koruma yöntem ve tekniklerini geliştirebilmek,
  • Kullanıcı gereksinimlerini ve doğal verileri göz önünde bulundurarak düşüncelerini çizim ve grafik anlatım tekniklerine uygun bir şekilde plan, skeç, 3 boyutlu modeller ve maketler ile ifade edebilmek,
  • Peyzajda karşılaştığı sorunlara farklı çözüm yolları ile alternatifler sunabilmek,
  • Multi-disipliner çalışma yapabilmek,
 • Mezuniyet Sonrası İş Olanakları: Öğrencilerimiz mezuniyetlerinden itibaren Peyzaj Mimarları Odası’na kayıt olarak özel sektörde veya devlet kurumlarında Peyzaj mimarı unvanı ile tasarım ve planlama alanlarında çalışabilmektedir. Peyzaj Mimarlığı Programı mezunları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Birimleri, İller Bankası, Karayolları ve DSİ Genel Müdürlükleri, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi kamu kuruluşlarının Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Stratejik Çevresel Değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler. Peyzaj Mimarları, özel sektör bağlamında gerek çalışan olarak ve gerekse kendi adına; Planlama ve Tasarım Büroları, Peyzaj Uygulama Müteahhitlik Firmaları yanında Yapı Denetim Kuruluşları, Turizm Tesisleri, Ulusal ve Uluslararası Çevre Örgütlerinde çalışma olanağına sahiptir.
 • Öğrenci Toplulukları: Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, öğrencilerimizin sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemektedirler. Ayrıca, bölümümüz öğrencileri TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Topluluğu (PMO-Genç) üyesi de olabilmekte ve ilgili odanın faaliyetlerine katılabilmektedir.
 • Program Akreditasyonları: Bölümümüzde lisans ve lisansüstü programların akreditasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.