Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1989 yılında kurulmuştur.

İlk öğrencilerini 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında Merkezi Yerleştirme Sistemiyle (Matematik Puanıyla) alan Mimarlık Bölümü, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde  sadece Normal Öğretim (Türkçe) programı mevcuttur. Ayrıca Yüksek Lisans Eğitim programının yanısıra 2015-16 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren Doktora Programına da öğrenci alımına başlanmıştır. Bölümde Mimarlık Tarihi, Bina Bilgisi ve Yapı Bilgisi olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur.

İyi bir mimar, hem sanat ve sosyal bilimlerle ilgili, hem de iş hayatının özelliklerini tanıyan kişidir. Bu nedenle bu mesleği seçecek olan kişinin üstün bir genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, yaratıcı bir insan olması gereklidir. Ayrıca kişinin iş-ticaret konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu bir kimse olması çalışma hayatında başarısını artırabilir.

Mimarlık Eğitimi Programının amacı öğrencileri mimarlığın temel alanlarında yeterince bilgilendirme, beceri ve yeteneklerini geliştirme, yaratıcılıklarını kullanma olanağı sağlayacak düşünme yöntem ve yollarını öğretme, deneyim kazandırma, kişisel hakları yasalar bağlamında gözetme ve özellikle kamu yararını koruyan ve saygı gösteren, meslek etiği kazanmış iyi bir yurttaş olarak yetiştirmektir.

Menü