Fakülte İdari-Mali İşler Komisyonları

    • SOSYAL-KÜLTÜREL ve SPORTİF ETKİNLİKLER KOMİSYONU
    • KALİTE, İZLEME ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
    • DÖNER SERMAYE KOMİSYONU
    • YARIŞMA TAKİP KOMİSYONU