HAKKIMIZDA

“26/11/2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/09/2017 tarihli ve 2017/10975 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla” Rektör Prof.Dr.Mustafa KİBAR döneminde kurulan Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, biri kuruluş aşamasında olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1970 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve  lisans eğitimine 1981 yılında ilk öğrencilerini alarak başlamıştır. Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı ise Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 1983 yılında başlamıştır.

1989 yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Mimarlık Bölümü, 1990-1991 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Lisansüstü eğitim ise 1995-1996 Eğitim –Öğretim yılında başlamıştır.

İç Mimarlık Bölümü 1994 yılında kurulmuş ve lisans eğitimine 2000 yılında başlamıştır. İç Mimarlık Yüksek Lisans Programına Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 1995-1996 Eğitim –Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alımına başlamıştır. Bölümün, Mühendislik Mimarlık Fakültesinden ayrılarak Güzel Sanatlar Fakültesine geçmesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İç Mimarlık Anasanat Dalı olarak 2000 yılından itibaren eğitime devam edilmiştir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma ile birlikte, edinilmiş bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında çağdaş, etkin ve örnek bir kurum olmaktır.

Misyonumuz, uluslararası düzeyde yetkin, rekabetçi, çevresel sorunlara çözümler üretebilen, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, toplumun çıkarlarını gözeten, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen uygar, çağdaş, özgür, araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci meslek adamları yetiştirmek, bilimsel değeri yüksek araştırma yayın ve uygulamalarla toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Menü