LİSANSÜSTÜ

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 24
YLPM-201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
AKTS kredisi toplamı: 30
  * Her iki yarıyılda da seçmeli olarak yer alan “Seminer” dersinin yönetmelik hükümlerine göre sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.
  1. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
PM-523 Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü Seçmeli 6
PM-525 Dünyada Süs Bitkileri Üretim ve Ticareti Seçmeli 6
PM-527 Kaktüsler ve Sukkulentler Seçmeli 6
PM-543 Peyzaj Mimarlığında İleri Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 6
PM-545 Turizm Coğrafyası Seçmeli 6
PM-561 Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulamaları Seçmeli 6
PM-563 ÇED Yöntemleri Seçmeli 6
PM-567 Peyzaj Mimarlığında Araştırma Tasarımı Seçmeli 6
PM-573 SÇD Stratejik Çevresel Değerlendirme Seçmeli 6
PM-581 Doğal Kaynak Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Seçmeli 6
PM-585 Peyzaj Tasarımında Algılama ve Davranış Seçmeli 6
PM-587 Uzaktan Algılamaya Dayalı Çevresel Değişim Tespiti ve Zaman Serisi Analizleri Seçmeli 6
PM-589 Korunan Alanların Planlanması Seçmeli 6
YLPMS-101 Seminer Seçmeli 6
  2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 24
YLPM-200 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
AKTS kredisi toplamı: 30
  * Her iki yarıyılda da seçmeli olarak yer alan “Seminer” dersinin yönetmelik hükümlerine göre sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.
  2. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
PM-508 Çevre Politikası Seçmeli 6
PM-518 Rekresyonel Planlama Organizasyonu Seçmeli 6
PM-526 Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Süs Bitkilerinde Kullanımı Seçmeli 6
PM-544 Kaynakların Turizm Amaçlı Kullanımı Seçmeli 6
PM-546 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kıyı Yönetiminde Uygulamaları Seçmeli 6
PM-566 Mevsimlik ve Çok Yıllık Otsu Süs Bitkileri Seçmeli 6
PM-568 Peyzaj Planlamada Nicel Yöntemler Seçmeli 6
PM-570 Peyzaj Tasarımında Üç Boyutlu Modelleme Seçmeli 6
PM-580 Ekolojik Planlama Seçmeli 6
PM-582 Peyzaj Patern Analizleri Seçmeli 6
PM-586 Kentsel Mekan Kimliği ve Peyzaj Mimarlığı Seçmeli 6
PM-588 Habitat Sınıflama ve Vejetasyon Analizi Seçmeli 6
PM-600 Akdeniz Kıyı Alanlarında Biyo-Çeşitlilik Seçmeli 6
PM-602 Coğrafi Bilgi Sistemleri Temelli Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Seçmeli 6
PM-604 Peyzaj Analizinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemlerinin Kullanımı Seçmeli 6
PM-606 Peyzaj Planlamada Çevresel Modelleme Seçmeli 6
YLPMS-102 Seminer Seçmeli 6
  3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
YLPM-203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
YLPMT-301 Tez Çalışması Zorunlu 24
AKTS kredisi toplamı: 30
  4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
YLPM-204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
YLPMT-302 Tez Çalışması Zorunlu 24
AKTS kredisi toplamı: 30
Menü