İÇ MİMARLIK

Öğr. Gör. Dr. Nina Almasifar

KURUM BİLGİLERİ

Birim: Mimarlık Fakültesi
Bölüm: İç Mimarlık
Ana Bilim Dalı: İç Mimarlık

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ph.D. in Architecture, Location Faculty of Art, ÇUKUROVA University, ADANA,
TURKEY, P.O.Box: 01170

Phone: Email: nalmasifar@cu.edu.tr

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=h9rxqYwAAAAJ&hl=en

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nina-almasifar-907326124/

EĞİTİM BİLGİLERİ

Sep 2010 – May 2014
Ph.D. in Architecture and Interior Design, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran, GPA: 18.89 from 20
Topic: Specialty in Considering New Methods in Preservation and
Rehabilitation of Sustainable Urbanscape On the Basis of
Environmental Management and ICOMOS Criteria, Persian Gardens.

Aug 2008 – Sep2010
Master in Landscape Architecture, Tarbiat Modares University,
Tehran, Iran, GPA: 19.14 from 20
Topic: Specialty in Conservation of Historical Public Areas in Urban,
case studies: Takhte Suleiman, Iran

Sep 2003 – Aug2008
Bachelor of surveying engineering, Tehran University, Tehran, Iran,
GPA: 14.98 from 20
Topic: Main Building Settlement Consideration in Engineering Faculty
of Tehran University, Iran

YAPTIĞI TEZLER

Yüksek Lisans, “İç Mimarlık Eğitiminde Bilişim Sistemlerinin Kullanımı ve Tasarım Sürecinde Uzaktan Eğitim”, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık Anasanat Dalı Mart, 2012.

YABANCI DİLLER

Azeri, Turkey, Persian, English

Menü