FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. M. Gözde RAMAZANOĞLU Dekan
Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT Peyzaj Mim. Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tolga ÜNLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Onur ERMAN Mimarlık Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hakan ALPHAN Üye
Prof. Dr. Nuriye SAY Üye
Prof. Dr. F. Duygu SABAN Üye
Doç. Dr. Altay ÇOLAK Üye
Doç. Dr. Tülay CANBOLAT Üye
Doç. Dr. Fehime Yeşim GÜRANİ Üye