FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. M. Gözde RAMAZANOĞLU Dekan
Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL Üye
Prof. Dr. Nuriye SAY   Üye
Prof. Dr. Tolga ÜNLÜ Üye
Doç. Dr. Onur ERMAN Üye
Doç. Dr. Tülay CANBOLAT Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kasım ÇELİK Üye