Yaz döneminde staj yapacak öğrencilerin dikkatine...

Bölümümüz Stajları ile ilgili sigorta evraklarının kontrol ve onayları 15-31 Mayıs 2023 Tarihleri arasında yapılacaktır. 1 Haziran'dan itibaren herhangi bir onay işlemi yapılmayacağından dolayı, onay almadan yapılan stajlar kabul edilmeyecektir.

2023 yaz dönemi stajlarına 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren başlanabilir.

(Not: Staja başlanabilecek en geç tarih, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi ilan edildiğinde ayrıca duyurulacaktır)

1. Sınıfın sonundaki yaz Şantiye Stajı, 2. sınıfın sonundaki yaz Atölye Stajı, 3. sınıfın sonundaki yaz ise Büro Stajı yapılmaktadır. Staj süreleri 22 işgünü olup, bu sürelere Cumartesi günleri dahil, resmi tarihler ise hariçtir.

Stajınızın kabul edilmesi için staj yaptığınız yerde (Şantiye/Atölye/Büro) sizinle ilgilenecek olan Staj Amirinizin resmi onaylı diploması bulunan (ilaveten İç Mimarlar Odası veya Mimarlar Odası sicil no sahibi de olabilir) İç mimar veya Mimar olması gerekmektedir. İşyeri yetkilisi, müdür, patron, mühendis, insan kaynakları sorumlusu vs. ünvanlı kişilerin staj evraklarınızı imzalamaları halinde stajınız değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Staj yerleri öğrenciler tarafından bulunur ve staja başlamadan önce ilgili stajın sorumlu öğretim elemanından onay alınır. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında stajların sorumlu öğretim elemanları aşağıdaki gibidir:

  • Şantiye Stajı: Arş. Gör. Dr. Kemal SAKARYA
  • Atölye Stajı: (Staj onayları Arş. Gör. Dr. Kemal SAKARYA tarafından yapılmaktadır)
  • Büro Stajı: (Staj onayları Arş. Gör. Dr. Kemal SAKARYA tarafından yapılmaktadır)

Staj yerini bulup, stajdan sorumlu öğretim elemanından onay aldıktan sonra izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

1- Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesini inceleyiniz. Yönergede sarı ile işaretli kısımlar doğrudan İç Mimarlık Bölümü öğrencilerini ilgilendiren bölümlerdir. 

2- Gerekli Evraklar linkinde yer alan evraklardan Staj Ön Onay Formu (2 nüsha) ve Sigorta Bilgilendirme Formunu (EK-2) doldurup imzalayınız, Staj amirinize imzalatınız. Bu formları kimlik fotokopiniz ve e-devlet üzerinden alabileceğiniz ikametgah belgenizle birlikte stajdan sorumlu öğretim elemanının duyuracağı şekilde (*) Bölüme ulaştırınız. Toplam 5 adet evrak getirdiğinizden/gönderdiğinizden emin olunuz. Staj Ön Onay Formunun nasıl doldurulması gerektiğini incelemek için tıklayınız.

3- Stajdan sorumlu öğretim elemanının onayladığı evrakları Mimarlık Fakültesi Dekanlığında ilgili memura teslim ediniz (*). Sigortanız Ç.Ü. Mimarlık Fakültesi tarafından Staj Ön Onay Formunda belirttiğiniz Staja Başlama ve Bitiş tarihleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

(*) 2022-2023 Bahar dönemine Hibrit eğitimle devam edilmesinden dolayı, 2023 yaz dönemi stajları için Dekanlığa sigorta evrak teslimi yalnızca bu dönemle sınırlı kalmak koşuluyla İç Mimarlık Bölüm Sekreterliği tarafından yapılacaktır.

4- Staj başlama tarihi, 2023 yaz dönemi stajları için en erken 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü olabilir. Stajın bitiş tarihi ise en geç x Eylül Cumartesi günü olabilir.

5- Evraklarını stajdan sorumlu öğretim elemanına onaylatmayan ve Ç.Ü. Mimarlık Fakültesi tarafından sigorta yaptırmayan öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır.

6- Stajın başlangıç gününden, bitiş gününe kadar staj yerinde yaptığınız tüm işleri ve stajda öğrendiğiniz bütün uygulamaları yazılı olarak not alınız, gereken yerleri fotoğraflarla arşivleyiniz. 

7- Gerekli Evraklar linkinde yer alan evraklardan Staj Değerlendirme Formunu (EK-3) 3 nüsha halinde hazırlayarak staj amirinize doldurtup imzalatınız. Staj amiri 3 nüshayı tek bir zarf içine koyarak kapatacak ve kapak kısmına, zarfın Bölüme teslim edilene kadar sizin tarafınızdan tekrar açılmadığını garantileyen kaşe-mühür (hangisi uygunsa) basacak ve imza / paraf atacaktır.

8- Staj Defterinizi ve sayfa şablonunu bilgisayarınıza indirip kapak ve sayfa sıralamasına uyarak hazırlayınız. 6. maddede belirtilen yazılı ve görsel bilgiler, staj defterinin doldurulmasında kullanılacaktır. Staj defterinin sayfa sayısı konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sayfaları ihtiyacınız kadar arttırabilirsiniz. Defteri elde veya bilgisayarda hazırlayabilirsiniz. Staj defterinin tüm sayfaları bir araya getirilerek spiral veya cilt yapılmalıdır. Poşet dosya içerisinde getirilen defterler teslim alınmamaktadır.

9- Staj defterinin sayfalarında gereken yerleri imzalayınız ve staj amirinize imzalatınız.

10- Yaptığınız stajı, Güz Dönemi ders kaydınıza eklemeyi unutmayınız.

11- Staj defteri ve 7. maddede yer alan kapalı zarf, Güz Döneminin 2. Cuma gününe kadar (teslim için son tarih her Güz Dönemi başlangıcında yeniden ilan edilmektedir) stajdan sorumlu öğretim elemanına teslim edilecektir.

(Not: 2023 yaz dönemi staj defterlerinin en geç teslim tarihi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi ilan edildiğinde ayrıca duyurulacaktır)