Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Serpil (Akay) Çerçi, Lisans, Y. Lisans ve Doktora eğitimini  1980-1996 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde tamamlamıştır.  İstanbul’da çeşitli mimari proje bürolarında tasarımcı ve şantiye şefi olarak çalışmıştır. 1990 yılında başladığı Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Anabilim Dalında, 20.01.2022 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalışmış olup bu süre içinde mimari tasarım, çevre denetimi, yapı malzemeleri vb. lisans ve lisans üstü dersler yanı sıra, fakülte yönetim kurulu ve bazı bilimsel dergilerin hakem kurulu üyeliğinde görev almıştır.  2011 yılında görevli olarak gittiği İngiltere’de BREEAM sistemleri ilgili incelemelerde bulunmuş olup; bu yönde çeşitli ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılara katılmış ve bilimsel araştırmalar yapmıştır.