STAJ ÖNCESİ:

 • 2022-Yaz döneminde Ofis/Şantiye stajını tamamlamış öğrencilerin, Yaz Stajlarının ikinci bölümünü yerine getirme zorunluluğu kapsamında 2023-Yaz döneminde 22 gün Ofis/Şantiye stajı yapmaları gerekmektedir.
 • Yaz Stajının yapılacağı Kurum/Kuruluş öğrenci tarafından belirlenecektir.
 • Aşağıda listelenen belgeler öğrenci tarafından Yaz Stajını yapacağı Kurum/Kuruluş ile irtibata geçerek doldurulmalı ve 05-09 HAZİRAN 2023 tarihleri arasında “Ç.Ü. Mimarlık Fakültesi Staj Bürosu” adına;

 

 • Eksik evrak ya da eksik imzaların giderilmesi açısından öğrencinin süreci takip etmesi gerekmektedir.

Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi;

 • Madde-3'te belirtilen, ''Büro: İç Mimarlık, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Odalarına kayıtlı meslek elemanına sahip ve serbest piyasada tasarım ve planlama, müşavirlik, inşaat ve/veya projelendirme alanlarında iş yapan, en az üç yıllık iş deneyimi olan ticari bürolar.
  Şantiye:
  İnşaatın yapıldığı ve yapım ile ilgili her türlü faaliyetin planlanıp uygulandığı yer, Yüklenici firmanın en az üç yıllık iş deneyimi olması gereklidir.''
 • Madde-10 da belirtilen Eğitici Personel kısmında ''Peyzaj Mimarlığı Bölümü: Tüm stajlar için Peyzaj Mimarları Odasına kayıtlı peyzaj mimarı. Resmi kuruluşlarda görevli peyzaj mimarı eğiticilerden odaya kayıt ve deneyim süresi şartları aranmaz.'' şartlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde staj evrakları eksik kabul edilecektir.

 

 • Staj Formu  EK-1 (2 Adet) (Islak İmzalı)
 • Öğrencinin SGK Durum Bildirimi EK-2(2 Adet) (Islak İmzalı)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
 • Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 • İkametgah İlmuhaberi (2 Adet)
 • Staj formu ve yönlendirici belgeler elektronik formatta “Ç.Ü. Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı” web sitesinden temin edilebilir.
 • Yaz Stajı 10 Temmuz 2023  tarihinden itibaren bir sonraki akademik yarıyıl başlangıcına kadarki süreç içerisinde toplamda 22 iş günü yapılacak ve gerekli formlar bu tarihler dikkate alınarak doldurulacaktır.

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER

STAJ DEFTERİ

 • STAJ SONRASI:

Yaz Stajı sürecini tamamlayan öğrencilerin, bir “Staj Raporu” (EK-5/a, EK-5/b, EK-5/c)” hazırlaması ve dilekçe (EK-4) ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü Sekreterliğine 13 Ekim 2023 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

 • Staj süresince yapılan faaliyetler rapora “Yaz stajı tarihlerini” kapsayacak biçimde günlük olarak yazılacaktır.
 • Staj Raporu (Ek-5b), Ek-6’da yer alan “STAJ RAPORU HAZIRLANIRKEN İZLENECEK SIRA” başlığında belirtilen kriterler ışığında doldurulacaktır.
 • Stajyer değerlendirme formunun iş yeri yetkilisi tarafından (Peyzaj Mimarı da olabilir) ıslak imzalı ve kaşelenmiş bir şekilde kapalı zarf içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. İmzaların ve kaşelerin eksik olması durumunda sorumluluk staj yapan öğrenci tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

 

Zarf kapatıldıktan sonra açılmaması için zarfında kaşelenmesi önemle rica olunur.

İŞ YERİ/KURUM DEĞERLENDİRME FORMU

Adana ilinde ikamet etmeyen ya da farklı illerde ikamet eden 2. VE 3. SINIF YAZ STAJI YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN ÖĞRENCİLERİN  yaz stajını yapacağı kurum/kuruluş ile irtibata geçerek doldurması gereken ve öğrencinin-kurum/kuruluşun ıslak imzalarının eksiksiz bir şekilde tamamlandığı, ayrıca aşağıda belirtilen evrakların “ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BÖLÜM SEKRETERLİĞİ PK:01330 BALCALI/SARIÇAM/ADANA” adresine posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Adreste mutlaka PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ibaresi belirtilmelidir.

 

 -----TÜM SINIFLAR İÇİN STAJ SONRASI EVRAKLAR ARŞ. GÖR. MÜGE KÜLAHLIOĞLU'NA TESLİM EDİLECEKTİR. -----

 

Ek Belgeler

 • Staj Formu  EK-1 (2 Adet) (Islak İmzalı)
 • Öğrencinin SGK Durum Bildirimi EK-2(2 Adet) (Islak İmzalı)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
 • Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 • İkametgah İlmuhaberi (2 Adet)

 Not: Posta ve kargo ile yaşanacak sorunlardan öğrencilerin kendileri sorumludurlar…