Öğr. Gör. Dr. Ahmet KOÇHAN

ÖZGEÇMİŞ

Öğr. Gör. Dr. Ahmet KOÇHAN, Lisans, Y. Lisans ve Doktora eğitimini  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde tamamlamıştır.  Çeşitli mimari proje bürolarında tasarımcı ve şantiye şefi olarak çalışmıştır. 2004 yılında başladığı Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümündeki görevine, 31.10.2023 yılına kadar öğretim görevlisi devam etmiş olup bu süre içinde mimari tasarım, anlatım teknikleri, mimarlık tarihi vb. lisans ve lisans üstü derslerin yanı sıra, fakülte ve bölümdeki birçok çeşitli komisyonlarda ve kurullarda görev almıştır.