Mimarlık Bölümü Öğrencilerine Yaz Stajı Konusunda Genel Bilgilendirme

Yaz dönemi staj yapacak öğrencilerin staj süresi, staj yeri ve staj eğitici personeli olmak üzere stajla ilgili her konunun açıklaması ‘Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi’nde yer almaktadır. Bu nedenle yaz dönemi staj yapacak öğrencilerin öncelikle yönergeyi incelemesi önerilir.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu sorumlu öğretim elemanları aşağıdaki gibidir:

Staj Komisyon Başkanı: Öğr. Gör. Ahmet KOÇHAN

Şantiye Stajı: Arş. Gör. Çiğsem Yağmur YÜKSEL

Büro Stajı: Arş. Gör. Ayşe Merve RIZAOĞLU

 

Staj Başvuru Aşamaları

Staj yerinizi bulduktan sonra izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

1. adım: Öğrencilerin staj bilgisini belirten gerekli evraklar linkinden;

-Staj Ön Onay Formu (Ek-1) (3 adet)

-Staj Başvuru Formu (SGK Durum Bildirimi) (Ek-2) (2 adet) adlı belgeleri belirtilen nüshaları ile doldurup imzalayınız.

2. adım:  Bu formlarla birlikte kimlik fotokopiniz (1 adet), vesikalık fotoğraf ( 1 adet) ve e-devlet üzerinden de alabileceğiniz İkametgah İlmuhaberinizi (1 adet) Bölüm Staj Komisyonu’nda ilgili öğretim elemanına teslim ediniz.

3. adım: Bölüm Staj Komisyonu’nda ilgili öğretim elemanının onayladığı evrakları, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Stajdan Sorumlu Personel’e teslim ediniz.

Not: Öğrencilerin "Staj Ön Onay Formu (Ek-1)"nu bölüm staj komisyonuna bahar yarıyılının sonuna kadar onaylatması gerekmektedir. Geçerli mazeretine bağlı olarak staj başlama tarihinden en geç iki hafta öncesine kadar staj başvurusu değerlendirilmeye alınabilecektir.

 

Staj Defteri İçeriği ve Staj Dosyası Teslimi

1- Gerekli Evraklar linkinde yer alan evraklardan, Staj Değerlendirme Formunu (EK-3) (1 adet) staj amirinize doldurtup imzalatınız. Denetlemekten sorumlu staj amiri, formu tek bir zarf içine koymalı ve zarfın kapağının açılmasını önleyecek şekilde kapatmalıdır. Kapatılan zarfın açılma kısmının, imzalı ve kaşeli (mühürlü) olması gerekmektedir.

2- Staj Defterinizin formatı gerekli belgelerde yer almaktadır. Belirtilen sıraya göre defterinizi elde hazırlayabilirsiniz. Sayfa sayısı konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ciltlemede spiral kullanılmamalıdır.

3- Staj Defterinin her sayfası, staj yapılan kurumdaki eğitici personel tarafından imzalanmalıdır.

4- Staj defteri ve kapalı zarfta staj değerlendirme formunuzu içeren staj dosyanızı, staj komisyonunun her güz döneminde belirtileceği tarihe kadar Bölüm Staj Komisyonu’nda ilgili öğretim elemanına teslim ediniz.

Önemli Not: Stajınızın değerlendirilebilmesi için güz dönemi ders kayıt haftasında yaz döneminde yaptığınız,

- Büro stajı ise MİM 423 (BÜRO),

- Şantiye stajı ise MİM 365 (ŞANTİYE) kodlu Staj Dersini eklemeyi unutmayınız.