Prof. Dr. Erkin ERTEN

ÖZGEÇMİŞ

Erkin ERTEN, 1972 yılında Karadeniz Teknik Üniversietsi (K.T.Ü) Mimarlık Bölümünü bitirdikten sonra Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm Genel üdürlüğünde, Yük. Müh. Mimar olarak göreve başladı. 1976 yılında bu görevinden ayrılarak K.T.Ü. Mimarlık Bölümüne asistan olarak girdi. 1977 de bir yıl süre ile Almanya' da görevlendirildi. 1981 de UNESCO' nun 6 aylık bursunu kazanarak yine Almanya' ya gitti ve Holzkirchen' deki Yapı Fiziği Enstitüsünde (Institut Für Bauphysik der Fraunhofer - Gesellschaft) 6 ay süreyle doktora konusunda araştırmalar yaptı. 1984 yılında "Higro-termik Davranışlar Açısından Zeminle Sınılı Duvar" konulu çalışmasıyla "Doktor" unvanını aldı. 1985 te "Trabzon Sahil Şeridi Çevre Düzenlemesi ve Mimari Proje Yarışması" nda üçüncülük ödülünü kazandı. K.T.Ü. Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalına 1986 da Dr. Öğretim Görevlisi, 1987 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 1990 yılında Mimarlık - Yapı Bilgisi Anabilim Dalında "Doçent" unvanını aldı ve K.T.Ü. Mimarlık Bölümünde, aynı anabilim dalına "Doçent" olarak atandı. 1993 yılında "Trabzon Sahil Şeridi Rekreaktif Amaçlı Tesisler Bölgesel Mimari Proje Yarışması" nda birincilik ödülünü kazandı. Yine 1993 yılında DAAD davetiyle Almanya' da Hannover' de "Institut Für Industrialisierung des Baues" adlı kurumda hazır yapı sistemleri ile ilgili araştırmalar yaptı. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümüne Profesör olarak atandı. 1996-2001 yılları arasında "Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu" üyeliğinde bulundu. Misis Köprüsü' nün (1998) ve Şekerpınar - Akköprü' nün (1999) rölövelerini ve restorasyon projelerini hazırladı. Kelenderis (Aydıncık) Arkeolojik Kazılarında mimar olarak görev aldı ve kazı alanındaki birçok eserin rölövelerini çıkardı. Adana Orman İşletme Müdürlüğü Binası (1999), Adana İl Özel idare Hizmet Binası (2000) ve Adana - Aladağ İlçesi Özel İdare Binasının (2000) mimari tasarımlarını ve uygulama projelerini yürüttü. 2001 yılında, DAAD davetlisi olarak Almanya' da, Berlin Arkeoloji Enstitüsü' nde 2 ay süreyle antik yapı konstrüksiyonları ve antik köprülerle ilgili araştırmalarda bulundu. 2016 yılında Çukurova Üniversitesindeki görevinden ayrılarak Toros Üniversitesi, Güzel Sanatlar - Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde göreve başladı. Halen bu bölümdeki görevini sürdürmektedir.