DEPARTMENT OF INTERIOR ARCHITECTURE
 
Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ (Bölüm Başkanı) 
Prof. Dr. M. Gözde RAMAZANOĞLU
Doç. Dr. Tülay CANBOLAT
Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Öğr. Gör. Dr. Nina ALMASIFAR
Arş. Gör. Dr. Kemal SAKARYA
Arş. Gör. Dr. Gözde ALTIPARMAKOĞLU SAKARYA
Arş. Gör. Dr. Onur KILIÇ
Arş. Gör. Emre PINAR
 
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
Doç. Dr. Onur ERMAN (Bölüm Başkanı) 
Prof. Dr. Seren GÜVEN
Prof. Dr. F. Duygu SABAN
Prof. Dr. Havva ALKAN BALA
Doç. Dr. Altay ÇOLAK
Doç. Dr. Özlem ŞENYİĞİT 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dr. Öğr. Üyesi Kasım ÇELİK
Öğr. Gör. Dr. Ahmet KOÇHAN
Öğr. Gör. Tolga UZUN
Dr. Ali İhsan ŞEKERTEKİN
Arş. Gör. Gamze ATAY
Arş. Gör. Nur YILMAZ
Arş. Gör. Çiğsem Yağmur YÜKSEL
Arş. Gör. Ayşe Merve RIZAOĞLU
Arş. Gör. Rukiye TÜTER
 
 
DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE
Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL (Bölüm Başkanı) 
Prof. Dr. M. Faruk ALTUNKASA
Prof. Dr. K. Tulühan YILMAZ
Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT
Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU
Prof. Dr. Hakan ALPHAN
Prof. Dr. Nuriye SAY
Doç Dr. Cengiz USLU
Doç. Dr. Cenk DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÜNLÜKAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİLEK
Arş. Gör. Dr. Halil DUYMUŞ
Arş. Gör. Dr. Nermin Merve YALÇINKAYA
Arş. Gör. Mehmet Ali DERSE
Arş. Gör. Müge KÜLAHLIOĞLU
 
DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
Prof. Dr. Tolga ÜNLÜ
Doç. Dr. Tülin SELVİ ÜNLÜ