Administrative Staff

Songül YOLTAY FACULTY SECRETARY
Lütfiye Çakır Bilgisayar İşletmeni
Ferhat TABAN Tekniker
Canan DOĞAN Şef
Lokman DÜNDAR Şef
Sedat AKTAŞ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Utku GÖKÇÜ Memur
Ferdi ATAN İdari Amir
Ali TUMRİT Hizmetli
Fatma Emel ÖZER Şube Müdürü/Mimar
Eda AÇIK Bilgisayar İşletmeni/Mimarlık Bölümü
Ömer Lütfi KEZER Hizmetli/Mimarlık Bölümü
Hacı Murat SALAZ Bilgisayar İşletmeni/İç Mimarlık Bölümü
Sibel BİLİR İşçi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Nurdan SARIGEÇİLİ İşçi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü